دانلود How It's Made: Dream Cars 2013 S01 - مستند چگونه ساخته میشوند: ماشین های رویایی

در این مستند شما با مراحل ساخت ماشین های جدید از ابتدای کار تا انتها و تولید محصول آشنا میشوید.